Chiropractie Heemskerk

Cookies & privacy

Cookies & privacy

De website chiropractieheemskerk.com maakt gebruik van cookies. Sinds de nieuwe cookiewet van 5 juni 2012 van kracht is, is elke website-eigenaar wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies. Ook moet de website-eigenaar de gebruiker toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Door bij de cookiemelding op chiropractieheemskerk.com op “accepteren” te klikken, accepteert u het gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Chiropractie Heemskerk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Chiropractie Heemskerk garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Chiropractie Heemskerk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Soorten cookies

De website spaarnegasthuis.nl maakt gebruik van meerdere soorten cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt chiropractieheemskerk.com niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

 

  • Analytics cookies: chiropractieheemskerk.com werkt met statistiekentool van Goolge Analytics en gebruikt deze analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. 
    De gemeten gegevens worden verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de eerdergenoemde wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd

    • __ga: Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om unieke bezoekers te onderscheiden.
    • __gat: Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt.

Geen cookies

U kunt de cookies verwijderen via de browser. De Consumentenbond heeft een stap voor stap uitleg online beschikbaar gemaakt. Let op: Indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers, openbare computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies, die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen, die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten via [email protected]. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies zij plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Privacy

De persoonlijke gegevens die u op chiropractieheemskerk.com invult via formulieren, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek informatie. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Uw via cookies verkregen gegevens worden niet aan personen buiten het Chiropractie Heemskerk (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) stelt. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij een ingevuld klachtenformulier geldt een bewaartermijn van 5 jaar na de afhandeling van uw klacht.

Privacyverklaring
In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens van u wij verzamelen en gebruiken en voor welk doel. Bovendien beschrijven wij hierin onder welke voorwaarden wij uw gegevens aan derden verstrekken. In de verklaring staat uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en waar u terecht kan voor uw eventuele vragen of klachten over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.