Chiropractie Heemskerk

De Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren

De Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren

De Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC)  heeft in samenwerking met de Vereniging voor Patiënten van Register Chiropractoren (VPRC) de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC) opgericht voor het beslechten van geschillen over gedragingen van een Register Chiropractor jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening als zijnde geschilleninstantie als bedoeld in art. 18 tot en met 22 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De SGRC is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie zoals bedoeld in de Wkkgz.

Alle Register Chiropractoren aangesloten bij de SNRC zijn verplicht zich te conformeren aan deze geschilleninstantie.

Wilt u meer weten, ga op    www.geschilleninstantie.com